Avfallslösningar i stadsmiljö

Avfallshantering – tillgänglig, estetisk och säker

Insamling och behandling av avfall är en infrastruktur som syns, luktar, låter och tar plats och som samhället inte kan klara sig utan - men det går att göra den säker och estetisk. Tyréns har i uppdrag av Boverket att under 2010-2011 utreda och medproducera en idébok om insamling av hushållsavfall. Boken vill inspirera framför allt kommuner till att göra insamlingen av hushållsavfall estetisk, tillgänglig och säker.

Svensk avfallshantering har utvecklats snabbt sedan mitten av 1990-talet. Återvinningen har ökat och deponeringen av hushållsavfall har i stort sett upphört. De ändrade kraven på avfallshanteringen i kombination med nya ambitioner i stadsbyggandet gör att andra lösningar har blivit aktuella.

Boken innehåller en historisk tillbakablick och beskriver även en tänkt framtidsbild för avfallshanteringen. Det finns också ett avsnitt om goda exempel på insamling av hushållsavfall.

Tyréns har använt kompetenser inom arkitektur, stadsplanering och avfall för att ge många infallsvinklar på uppdraget.

Beställare: Boverket

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}