Tyréns har undersökt det framtida lokalklimatet i stadsdelen Täby Park

Smart verktyg visar vilka aktiviteter som lämpar sig bäst på områdets olika ytor

Tyréns har inom ett uppdrag analyserat lokalklimatet i det planerade området Täby Park. Analysen kan fungera som beslutsunderlag för utformning av området, men också som guide vid placering av till exempel kaféer, lekplatser och äldreboenden.

Tyréns har med hjälp av verktyget Bioclimatic Toolkit undersökt hur vind- och strålningsklimatet kommer att uppfattas av användare. Genom att utföra en lokalklimatanalys av ett planerat område i tidigt skede finns möjlighet upptäcka vilka klimateffekter som är att vänta inom området – både positiva och negativa. Analysen kan användas för att justera vissa delar av utformningen för att uppnå ett optimalt lokalklimat, exempelvis byggnadshöjder, innan slutgiltig planering är klar. Det blir också tydligt vilka ytor i vistelsemiljön utomhus som lämpar sig för olika aktiviteter, eller var det kommer att behövas vegetation för att skugga eller för att bryta vind.

Med hjälp av analysresultatet kan beställaren säkerställa att området blir behagligt för användarna. Resultatet visualiseras på webben i en interaktiv 3D-viewer där användare kan zooma och snurra på modellen över området. Denna kan också användas som ett dialogverktyg för hur olika ytor kan användas blir det potentiellt också en sätt att involvera många användargrupper – var ska exempelvis kaféer, lekplatser, äldreboenden lokaliseras och varför? Med hjälp av 3D-modellerna i verktyget Bioclimatic Tool får beställaren ett bra vetenskapligt beslutsunderlag.

Det här arbetssättet får en långsiktig positiv effekt – ett stort antal användare kommer att passera igenom området under åren och få möjlighet att njuta av ett genomtänkt och behagligt lokalklimat.

Beställare: Täby Park AB för JM, Skanska, Täby kommun, Riksbyggen och TryggHem

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}