Effektivare återvinningscentraler

Effektivare återvinningscentraler

En återvinningscentral (ÅVC) är en viktig kugge i avfallshanteringen i samhället. Samtidigt finns flera utmaningar i utformning och drift av en ÅVC. Tyréns har i uppdrag 2013 av Avfall Sverige att ta fram en manual för planering och utformning av återvinningscentraler. Syftet med den nya manualen är att sprida kunskap och erfarenhet om hur man utformar effektiva och attraktiva återvinningscentraler.

 

Det finns omkring 630 återvinningscentraler i Sverige där privatpersoner och ibland även företag kan lämna grovavfall och farligt avfall. Återvinningscentralerna har tillsammans kring 20 miljoner besök årligen i Sverige. Det finns en förbättringspotential vid utformningen återvinningscentralerna, bland annat kan de bli mer effektiva och kundvänliga, mer attraktiva vilket underlättar lokaliseringen och säkrare ur arbetsmiljösynpunkt.

Manualen som Tyréns utvecklat bygger på insamlad erfarenhet och kunskap från utformning och drift av ett antal återvinningscentraler i olika kommuner. Tyréns har också lyft in kompetens inom trafikprojektering, planfrågor, miljö och gestaltning för att få en helhetssyn på hur man kan förbättra utformningen av återvinningscentraler.

Beställare: Avfall Sverige

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}