Efterbehandling av Kedträskgruvan

Efterbehandling av Kedträskgruvan

Kedträskgruvan är belägen i Norsjö kommun, och utgörs av ett vattenfyllt dagbrott samt gråberghögar som är upplagda i anslutning till den tidigare gruvan. På grund av det stora läckaget av surt och metallhaltigt lakvatten från gråbergshögarna har Boliden beslutat att efterbehandla gruvan. Tyréns utför under 2012-2013 projektering av efterbehandlingsåtgärderna samt byggledning under själva entreprenadarbetet.

Förutom projektering och byggledning utför Tyréns även miljökontroll för kontrollprogram samt vid efterbehandlingen

Efterbehandling utförs genom att dagbrottet töms på vatten genom pumpning, samt rening av uppumpat vatten i intilliggande sedimentationdammar där kalkning utförs. Därefter fylls och packas förorenad jord samt gråbergsmassorna i dagbrottet. Fyllningen avslutas med att förorenade torvmassor läggs ovan gråberget för att utgöra ett syreförbrukande skikt, därefter sker täckning med tät morän samt vattentäckning.

Beställare: Boliden Mineral AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}