Klippans Läderfabrik

Miljögeotekniska fältundersökningar vid Klippans Läderfabrik

Tyréns har arbetat som konsult åt Klippans kommun. En huvudstudie för fd Klippans Läderfabrik har tidigare genomförts som visar att området är starkt förorenat. Tyréns har fått i uppgift under 2011-2012 att utföra kompletterande undersökningar för att fylla i informationsluckor inför en bidragsansökan till Naturvårdsverket.

Verksamheten har förorenat mark både inom fabriksområdet och närliggande områden. Inom områdena har flertalet miljöundersökningar genomförts, från mitten av 90-talet fram tills idag. Projektet söker pengar för att genomföra nya åtgärder i område och fältundersökningen är underlag till detta.

Fältundersökningen omfattar kontroll av fyllnadsmassornas mäktighet och föroreningsinnehåll inom fabriksområdet, deponiområdets utbredning och innehåll, diffusa arsenikföroreningar i ett skogområde och en dal samt föroreningsnivåerna i sediment i både Bäljaneå och uppehållsdammen intill. Installation och provtagning av grundvattenrör genomförs. I skogsområdet tas ett 30-tal trädprov för analys inför avverkning av skogen.

Beställare: Klippans kommun

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}