Kvartersnära återvinningscentraler

Vägledning för kvartersnära återvinningscentraler

I en vilja att utveckla kommunal avfallshantering och öka tillgängligheten har idén om kvartersnära återvinningscentraler (ÅVC) fötts. Kvartersnära ÅVC:er är en plats nära bostaden där man kan lämna grovavfall eller byta saker, samtidigt som det är en mötesplats i stadsdelen och ger nya arbetstillfällen. Tyréns har fått i uppdrag av VA SYD och Sysav Utveckling i Malmö att under 2013 ta fram en vägledning för hur kvartersnära återvinningscentraler kan förverkligas. Vägledningen ska ge inspiration för förverkligande av den nya lösningen på olika platser i landet.

I Sverige 2013 finns inte ännu några kvartersnära återvinningscentraler. Förebilder till kvartersnära återvinningscentraler finns att hämta i Köpenhamn och Oslo som har denna lösning sedan några år tillbaka. Idén om kvartersnära återvinningscentraler är ett uttryck för ett nytt sätt att möta sina medborgare med en nära och framsynt avfallshantering – en plats dit man lätt kan gå eller cykla med sitt grovavfall eller byta saker som är funktionsdugliga men som man har tröttnat på.

Tyréns uppdrag är att planera projektet, förbereda möten med arbets- och referensgrupp samt sammanställa vägledningen. Medarbetare från flera avdelningar på Tyréns deltar i projektet, eftersom det innefattar kompetens inom kommunal avfallshantering, stadsplanering och gestaltning, samt stads- och fastighetsutvecklingsfrågor.

Projektet kommer i första hand samla ihop de idéer, föreställningar och förebilder som finns för denna nya form av avfallshantering och resursåterföring. Studiebesök genomförs i Oslo och Köpenhamn.

Omfattning, förutsättningar i planeringsprocessen och konsekvenser av en kvartersnära ÅVC är exempel på frågor som projektet innefattar och de belyses ur hållbarhetsbegreppets tre dimensioner, ekologisk, ekonomisk och social. En viktig del av projektet är att ge olika infallsvinklar på den kvartersnära återvinningscentralen för att visa på den kvartersnära återvinningscentralens roll i staden.

Projektet är initierat av VA SYD, Malmö och Sysav Utveckling AB, Malmö och har fått ekonomiskt stöd från Avfall Sverige.

Beställare: SYD, Malmö och Sysav Utveckling AB, Malmö

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}