Snabb miljöcertifiering

Snabb miljöcertifiering för dataföretag med extremprodukter

På grund av nya kundkrav behöver LogIn Crete miljöcertifiera sin verksamhet. Tyréns har i uppdrag 2010-2011 att införa ett miljöledningsssytem baserat på ISO 14001. Miljöcerfiering som 14001 driver fram en ökad kontroll för en organisations miljöpåverkan. Tyréns certfierar Login Crete på rekortiden sju månader.

Företaget Login Crete tillverkar ett stort antal specialdesignade elektronikprodukter för användning och tillämpning i extrema miljöer. Företaget har en storsäljare, så kallade "ruggade" datorer, vilket innebär att de kan användas i extrema miljöer och är mycket tåliga för temperaturvariationer, stötar och slag, vatten och kemikalier.

Tyréns är processledare för att utveckla miljömål, miljöpolicy och miljörutiner i verksamheten. Förankring hos medarbetare är en viktig framgångsfaktor i en organisations miljöarbete. Personal utbildas i allmän miljökunskaputbildning tillsmmans med kompletterande information om företagets nya miljöledningsystem. Utifrån certifiering kan Login Crete anpassar sina tjänster både vad gäller innehåll och planering så att minimalt med tid förloras i produktionen.

Utmaningen med projektet är den korta tid som funnits att införa certifieringen.

Beställare: Login Crete AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}