Sophämtarnas arbetsmiljö

Sophämtarnas arbetsmiljö - allas ansvar

Hur belastande är arbetet som sophämtare? Vilka aktörer påverkar deras arbetssituation och hur? Det är frågor som TYA-projektet ”Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar” ska besvara. Tyréns har fått i uppdrag av TYA att bistå med projektledningen för projektet.

Resultaten från projektet förväntas ge både arbetstagare och arbetsgivare insikt i hur man kan nå hållbara arbetsvillkor för yrkesgruppen. Genom referensgrupperna förväntas kunskap och förståelse om sophämtarnas arbetsförhållanden spridas till andra aktörer som direkt eller indirekt har en inverkan på sophämtarnas arbetsmiljö.

TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) leder projektet ”Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar”. Projektet genomförs på uppdrag av Biltrafikens arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet som är två av TYAs huvudmän.

Projektet inleddes i början av 2013 och beräknas pågå till 2015. Det består av flera delar:

• Belastningsmätningar på sophämtare som hämtar kärl- och säckavfall med bak- eller sidlastare på olika orter i landet (mätningarna utförs av Karolinska Institutet och Centrum för belastningsskadeforskning vid högskolan i Gävle).

• Enkät om sophämtarnas arbetsförhållanden till landets alla sophämtare.

• Kartläggning av de aktörer i samhället som direkt eller indirekt påverkar sophämtarens arbetssituation.

• Arbetsgrupper och referensgrupper med deltagare från bland annat avfallsbranschen, fastighetsägare och myndigheter.

Tyréns deltar aktivt med att driva projektets alla olika delar.

Mer information om projektet på www.tya.se

Beställare: TYA

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}