Upphandlingsmallar för avfall

Upphandlingsmallar som underlättar

Som hjälp och stöd till kommuner tar Tyréns på uppdrag av Avfall Sverige fram olika upphandlingsmallar inom avfallsområdet. Mallarna förenklar framtagandet av förfrågningsunderlag för kommunala avfallshandläggare vilket även underlättar för leverantörerna.

Att som kommunal avfallshandläggare upphandla varor och tjänster enligt LOU kan ibland vara svårt. Att veta vilka krav som är nödvändiga, rimliga och relevanta kräver erfarenhet och detaljkunskaper. Det är också svårt att veta lämpliga index och andra kommersiella villkor. Även för leverantörerna kan det vara svårt att lämna anbud i upphandlingarna, då de ställs inför olika typer av förfrågningsunderlag med olika krav.

För att förenkla framtagandet av förfrågningsunderlag tar Tyréns på uppdrag av Avfall Sverige fram flera upphandlingsmallar under 2012. De innehåller text som bör vara med i förfrågningsunderlagen tillsammans med tips och råd på sådant man ska tänka på. Tanken är också att mallarna ska underlätta för leverantörerna att lämna anbud, genom att liknande förfrågningsunderlag används i fler upphandlingar.

Tyréns uppdrag består i att ta fram upphandlingsmallar för tre olika tjänster och varor. Mallarna avser:

• Drift av återvinningscentral
• Inköp av avfallskärl
• Inköp av påsar och påshållare för matavfallsinsamling

I referensgruppen deltog medlemmar från Avfall Sveriges arbetsgrupper och leverantörer och mallarna granskades slutligen av jurister från Sveriges Kommuner och Landsting. Tyréns har också varit med och reviderat den mall som sedan tidigare finns för upphandling av insamling av avfallshämtning, en mall som togs fram av Avfall Sverige i samarbete med en konsult som nu är knuten till Tyréns.

Upphandlingsmallarna finns att hämta på Avfall Sveriges webbplats.

Beställare: Avfall Sverige

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}