Vindkraft Markbygden

Vindkraft Markbygden

I Piteå kommun planeras Europas största vindkraftanläggning med total produktion på 8-12 TWh med ett tusental vindkraftverk. Tyréns har i uppdrag att 2011-2013 utföra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för andra utbyggnadbyggnadsetappen (kallad Etapp 2) som omfattar uppemot 400 nya vindkraftverk. Framtagande av MKB är en viktig del i tillståndsprocessen för anläggningen.

Svevind AB beslutar att förlägga en stor vindkraftpark i Markbygden i Piteå kommun efter att man identifierat ett flertal fördelaktiga fördelar i området som bra vindförhållanden, gles befolkning och närhet till kraftledningar. De 400 vindkraftverken i Etapp 2 innebär omkring 1120 MW installerad effekt och en bedömd produktion på 3,5 TWh/år, vilket är halva produktionen av all vindkraft i Sverige under 2012. Vindkraftsparken har förutsättningar att ge lika mycket elenergi som vattenkraften i hela Skellefteälven.

MKB-processen innefattar att ta fram underlag för miljöprövningen av vindkraftspark och anslutande kraftledning, vilket görs i samråd med myndigheter och andra berörda. I MKB-arbetet ingår att ta fram fotomontage, beräkningar för ljud- och skuggpåverkan. Kompetenser inom landskap, miljö, naturmiljö, kulturmiljövård deltar i framställande av MKB.

Några av utmaningarna i uppdraget är att beskriva miljökonsekvenser för ett stort antal vindkraftverk över ett stort geografiskt område. En annan utmaning i analysen är närheten till lokalbefolkning och effekterna för dem. Slutligens finns utmaningen att bedöma den kumulativa miljöpåverkan utifrån redan utförd MKB för Etapp 1.

Beställare: Svevind AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}