Nulägesanalys, kartläggning och rekommendationer gällande allmännyttans arbete med hållbara bostäder för asylsökande och nyanlända

Tyréns bistod Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) med nulägesanalys, kartläggning och strategiska rekommendationer gällande bostäder för asylsökande under 2016 och nyanlända personer som erhållit uppehållstillstånd under 2017.

Bakgrunden var det stora antalet tillfälliga asylbostäder under flyktingkrisen 2015 och 2016. Kraven på tillfälliga bostäder sänktes i samband med detta och Energimyndigheten oroade sig för att det skulle tillkomma många bostäder med dålig energieffektivitet. De gav SABO i uppdrag att utreda möjlighet att bistå migrationsverket med energieffektiva långsiktigt hållbara bostäder för asylsökande. 2017 byttes fokus mot nyanlända och uppdraget kom att handla om hur SABO kan stödja allmännyttan med energieffektiva långsiktigt hållbara bostäder för bosättning av nyanlända.

Tyréns samlade in underlag kring hur lagar, ansvar och processer såg ut och kartlade boendesituationen idag, både bland asylsökande och nyanlända. Tyréns gav vägledning till hur allmännyttiga bostadsbolag och kommuner kan arbeta för att klara mottagande och bosättning av kommunanvisade nyanlända på bästa. Detta gjorde Tyréns genom att fördjupa sig i bosättningslagen, allmännyttans roll i kommunanvisning samt förutsättningarna för nyproduktion för att klara bosättning enligt bosättningslagen. Inom studierna intervjuade Tyréns experter hos regeringskansli, myndigheter och intresseorganisationer, samt genomförde en större enkätstudie bland allmännyttiga bostadsföretag – för att skapa en samlad bild av situationen och ge råd om fortsatt arbete.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}