Barkarbystaden

Ett bostadsområde som lyser upp

Barkarbystaden är idag ett av de största och mest spännande utbyggnadsområdena i Stockholmsområdet. Tyréns har i uppdrag av Järfälla kommun att ljussätta torg, parkväg och lekplats i samband med nyexploatering av bostadsområdet på det före detta flygfältet Flottiljen i Barkarby.

Områdets tre delar varierar i ljusnivå och karaktär. Belysningen av parkvägen skapar en lugn atmosfär medan parkentrén och lekparken har ett mer livligt ljus som ger parken en egen ljusmässig karaktär.

Lekparken anknyter till platsens historik och har temat flygplats. Allmänljuset består av höga master med strålkastare med en blandning av vitt och färgat ljus. Det finns också belysning integrerad i mark som vid start och landningsbanorna på flygfält.

Det finns även en bro och en damm som en viktig förbindelse mellan parkentrén och parkvägen och som förstärks med ljus.

 

Beställare: Järfälla kommun. Landskapsarkitekt: Sven A. Hermelin AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}