Borås och Knalleland

Borås ljusa framtid i handeln – City och Knalleland blir ett

Borås stad vill stärka de olika handelsplatserna i City och för kommunen. Tyréns har i uppdrag att under 2012 ta fram en handelsutredning och en handelsstrategi för Borås. Uppdraget genomförs i nära samverkan med beställaren, Borås stad och Borås Näringslivs Ekonomiska förening. Målet är att ta fram gemensamma mål för Borås strategier i det fortsatta näringslivsutvecklingsarbetet.

Borås stad vill stärka handeln i staden och har under en längre tid jobbat med att förbättra stadskärnan och vunnit pris priset Årets Stadskärna 2011. Kommunen strategiska arbete inom näringslivsutveckling är en viktig framgångsfaktor och externa kompetenser som Tyréns kontaktas för att stötta detta arbete.

Tyréns uppdrag innefattar nuläges- och omvärlds- och konkurrensanalys, trendanalys, kundundersökning i Borås city och Knalleland, workshoptillfällen med nyckelaktörer samt sammanställningar av gemensamma slutsatser.

Utredningen visar att boråsaren gör de flesta av sina inköp i Borås, och de som reser in för att handla kommer främst från Mark, Svenljunga och Tranemo. Fördelningen mellan City och Knalleland är jämn. City har högre andel yngre besökare, och Knalleland högre andel i medelåldern.

Det samlade resultatet från uppdraget gällande Handelsutredning och Handelsstrategi för Borås, visar en ljus framtid för Borås. Utredningen visar en handelsomsättning för 2011 på 6,7 miljarder kr, varav 3,3 miljarder i dagligvaror. Handeln väntas öka med 3 miljarder vilket ger cirka 250 nya arbetstillfällen. Staden förtätas och beräknas vara 120 000 invånare år 2020.

Tyréns slutsats är att kombinationen City och Knalleland är Borås framtid. Medan andra städer flyttar ut sin handel föreslår utredningen att Borås istället flyttar in den, binder samman City och Knalleland genom de nya verksamheterna i Textile and Fashion Center i Simonsland.

Beställare: Borås stad och Borås näringslivsekonomiska förening

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}