Framtidens Gällivare

Framtidens Gällivare

Gällivare Kommun vill flytta bebyggelse från Malmberget på grund av gruvnäringens utbredning. Två orter kommer därmed flyttas och bli en sammanhållen tätort. Tyréns har uppdrag 2010 att ta fram idéförslag för hur den framtiden stadsmiljön i Gällivare ska se ut. Visionen är en arktisk småstad i världsklass med hållbar stadsmiljö som fokus. Resultatet leder till en fortsatt fungerande gruvnäring och trygg boendesituation i Gällivare.

Gällivare Kommun utreder möjligheterna till samhällsomvandling av bebyggelse vid Malmberget. Syftet är att säkra gruvnäringen och samtidigt skapa en framgångsrik stadförtätning för att stärka Gällivares identitet som en attraktiv ort.

Tyréns genomför planförslag med bilder och idéer med kompetenser inom stadsplanering och trafik. Skisserna används som underlag i utredningar för framtida beslut för den aktuella samhällsomvandlingen och utvecklingen ort. Idéskissen innefattar möjligheter och förutsättningar för en hållbar stadsmiljö med en rad goda sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer.

Idéskissen omfattar stadsplaneringslösningar innefattande flöden, infrastruktur och attraktiva utformningar för en hållbar stadsmiljö. Idéer från förslaget som nya sportarena i centrala Gällivare och en ny stadsdel vid Vassara älv är exempel på två stadsplaneringsförslag som beställare fastnar för.

I idéförslaget redovisar flera lösningar med tydliga hållbarhetsaspekter som tydliga förbättringar i socialt klimat genom attraktiva offentliga rum, varierad attraktiv bebyggelse med bland annat bättre belysningslösningar. Inom ekologiska aspekter lämnar idéförslaget fram bilsnålhet och vikten att lyfta fram gående- och cykelplanering genom att minska vissa ytor för biltrafik. Ekonomiska hållbarhetsaspekter föreslås i idéförslaget genom tillgänglighet för näringsliv att hitta attraktiva och kommersiellt gångbara lösningar.

Beställare: Gällivare kommun

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}