Fridhemsplan

En sammanhållen torgyta med stark identitet

Under 2015-2016 arbetade Tyréns åt Stockholms Stad med framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling för Drottningholmsvägen och Fridhemsgatan runt Kvarteret Väktaren vid Fridhemsplan.

Syftet med upprustningen har varit att omvandla Drottningholmsvägens norra gångbana till en sammanhållen torgyta med stark identitet. Området är relativt hårt trafikerat av både persontrafik och bussar samtidigt som Fridhemsplan både är en viktig mötespunkt och omstigningspunkt på Kungsholmen. Idag upplevs området som slitet, hårt och rörigt. Den smala ytan domineras av ett myller av cyklar, korvkiosk, blomsterbutik, telefonkiosker, reklamskyltar och osammanhållen utrustning.
En bred mittrefug tas bort och komprimerar vägens totala bredd och möjliggör torgets utbredning.

Markmaterialet bildar en visuell zonering som tydliggör gångyta, möbleringsyta och plats för uteservering mm. Utropstecken på platsen är dubbelsidiga bänkar med inbyggd belysning samt specialritade cykelställ i form av en drake, som refererar till den gamla biografen Draken som finns kvar på andra sidan gatan.

 

Beställare: Stockholms stad

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}