Kvarteret Mars

En plats inspirerad av rymden och planeten mars.

I bostadskvarteret Kvarteret Mars har Tyréns ritat ett grönt parktorg med starkt formspråk, lekplatsen har inspirations från rymden. Torget bjuder in boende och besökare till en grön vistelse nära folkliv och myller.

Torget präglas av ett starkt formspråk med en nedsänkt plats som har en distinkt ram av granit och ett randigt mönster som upprepas i både planteringar och i lekplatsens gummiasfalt. Randningen återkommer även på torgets golv i form av fragmenterade ränder av mörk granit och tvärgående mattor med ränder.

Rader av ornäsbjörkar ger lätt skugga åt delar av torget men lämnar lekplatsen och gräsytan mer öppen. Trädkronorna ger en grön men samtidigt ljus och skir karaktär. Utformningen av parktorget innefattar ytor för både lugna och mer lekfulla aktiviteter. Planeten Mars och rymden har varit inspiration till lekplatsen. Här finns både en del för de mindre barnen och en annan med parkour och sittmöbel där de lite äldre barnen kan umgås.

Framför kyrkan upplevs blomsterdoft och prakt. I samband finns även en grusyta som ger möjlighet till boulespel.

En specialdesignad sittmöbel med inbyggd belysning upprepas i flera olika skepnader på torget. Belysningsskyltar i orange associeras till planeten Mars.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}