Hertsö centrum

Miljonprogrammets 70-tal i nytt ljus

Tyréns har 2010-2013 i uppdrag att hjälpa Luleå kommun med exteriör belysning i samband med ombyggnad och renovering av områdescentrum på Hertsön i Luleå. Projektet omfattar torgyta, parker, parkering, gator, gc-vägar samt entréer och atriumgårdar för skolbyggnaden. Projektet är ett bra exempel på hur ljus kan förändra och förhöja värdet på en miljö från miljonprogrammets 70-tal.

Torgets belysning är en kombination av stolpar med strålkastare och en belysning integrerad i räcke i de planteringsrundlar som finns över hela torgytan. Belysningen gör att rundlarnas form förstärks och tydliggör dem framförallt vintertid när de täcks med snö. Entrébelysningen vid varje entré runt torget ger ljusa, vertikala ytor, och gör upplevelsen av torget ljusare.

För skolans atriumgårdar fanns en önskan från beställaren att särskilt satsa på att arbeta med ljus. Under den mörka delen av året är man inte så mycket på gårdarna men de är däremot synliga från kringliggande lokaler. Belysningen är här tänkt som ljusinstallationer som i vissa fall kan förstärka ljusinsläppet till lokalerna i brist på dagsljus. Ljusinstallationerna kan också fungera som en utsmyckning att betrakta inifrån byggnaden och lysa upp under denna mörka period. Några av gårdarna har en dynamisk ljussättning som förändras i färg efter olika scenarier under skoldagens gång.

Beställare: Luleå kommun. Landskapsarkitekt: Tema arkitekter

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}