IKEAs utemiljöer

IKEAs gestaltning i utemiljöer

IKEA tittar på hur man kan förbättra utemiljöerna kring varuhus utan att göra avkall på logistik som parkeringstillgänglighet, transport och gående trafikanter. Tyréns uppdrag är att under 2012-2013 utreda och tydliggöra möjligheterna till goda utemiljöer kring varuhusen. Utredningen är en förstudie till en utemiljömanual för IKEAs varuhus runt om i världen.

Det blir viktigare för IKEA att se över hela köpupplevelsen för företaget och där innefattas resan till och från varuhuset. Tyréns uppdrag har som syfte genom sina utredningar att forma ett underlag som kan förbättra den positiva upplevelsen av IKEA-varuhusen på håll och i dess absoluta närhet.

Tyréns tar fram en metod för utvärdering av befintliga varuhus utemiljö och upplevelsen av dem, genom att utgå från fältstudier på två befintliga varuhus. Senare i projektet sammanställs en checklista med prioriterade åtgärder som kan öka trivseln, skapa IKEA-känsla samt möjligheten att skapa en hållbarare utemiljö.

Utmaningen i utredningsarbetet har legat i att utforma värdeskapande men samtidigt effektiva gestaltningsprinciper som möter de logistiska behoven. Inom projektet medverkar till största delen Tyréns landskapsarkitekter, husarkitekter och trafikplanerare. Resonemang förs även med Tyréns kompetenser inom vattenområdet.

Upprättande av moderna utemiljöer ställer naturligtvis frågor kring hållbarhet vilket också varit viktigt i detta uppdrag. Ett lösningsexempel som Tyréns tittat på är hur grönområden med gräsarmering kan hjälpa till att samla upp ytdagvatten och minska behovet av kapacitet i dagvattennätet. Att skapa optimala storlekar på grönområden, som större växtbäddar och större gräsytor, kan också underlätta drift och underhåll av utemiljön.

Beställare: Inter IKEA Systems AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}