Karlbergstunneln

En minnesvärd väg från Rörstrandsgatan till Karlbergs slott

Gestaltningen knyter an till platsens historia och belysningen ska göra tunneln trygg och minnesvärd för fotgängare och cyklister.

Detta gestaltningsförslag för belysningen i Karlbergstunneln knyter an till platsens historia med Rörstrands porslinsfabrik i fokus. Målet med belysningen är att göra tunneln trygg, säker och till och med minnesvärd, på fotgängarens och cyklistens väg från Rörstrandsgatan till Karlbergs slott. Belysningstekniken ska vara anpassad till platsen, energieffektiv och tålig. Området delades in i nio olika delar, som alla hade sin egen problematik och som fick sin egen anpassade belysningslösning.

Temat med Rörstrand togs upp i specialdesignade väggarmaturer som ser ut som genomlysta porslinstallrikar med olika mönster ur Rörstrands stora sortiment. Även goboprojektionen på andra sidan Klarastrandsleden tar upp temat i form av en krossad porslinstallrik. Kullen vid denna plats består av porslinsrester från den gamla fabriken.

Belysningen på gångbron tillgodoses med små LED-puckar infällda i räcket.

 

Beställare: Stockholms stad, Trafikkontoret

Uppdrag: Ljussättning exteriört, 2013

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}