Lekplats Plikta

Göteborgs första utflyktslekplats

Tyréns ansvarar för gestaltningen av Plikta 2010-2012, Göteborgs mest kända lekplats. Plikta har utsetts till stadens första utflyktslekplats en generationsövergripande mötesplats byggd utifrån ledorden Folklighet, Tradition och Mångfald.

Tyréns ansvarar för hela gestaltningen (utformning samt val av material, utrustning, planteringar), inmätning samt tagit fram bygghandlingar (Mark och VA) åt Park- och Naturförvaltningen, Göteborgs Stad som bygger lekplatsen i egen regi. Kompetenser inom Konstruktion och Trafik medverkar också.

Plikta i Slottsskogen var från början var en kunglig park och lekplatsen kom till redan runt 1920. Förutom boende i närområdet kommer besökare hit från andra delar av staden och även turister. Ofta kombineras ett besök på Plikta med någon av parkens övriga attraktioner - Naturhistoriska museet, djuren, eller parken som sådan.

Förslaget har tagit avstamp i parkens själ och historia. Här återfinns inslag som känns igen från övriga parkens delar - till exempel den stora valen från Naturhistoriska museet. Temat skog, öppen park och vatten kan knytas till parkens skogsklädda bergspartier, öppna gräsytor och dammar och träningsmöjligheterna till parkens idrottsplaner.

Lekplatsen som tidigare delades upp av skymmande häckar har utvidgats och öppnats för att ge bättre överblick åt besökare. Det är extra viktigt för föräldern med flera barn som behöver ha uppsikt över på platsen. Rumsligheten skapas istället av de befintliga träden, murarna och runda planteringsytor i olika storlekar. Det blir en ny scen och i bästa söderläge finns goda sittmöjligheter i form av en sittrappa eller framför häckar. Det ganska lutande området har flackats ut med hjälp av 30 cm höga terrasseringar som också ger en perfekt sitthöjd för de viktigaste, mindre besökarna.

Beställare: Park- och Naturförvaltningen, Göteborgs Stad

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}