Parkplan Årsta-Enskede-Vantör

Så ska natur, parker och gröna gaturum utvecklas för framtiden

Parkplan Enskede-Årsta-Vantör är ett vägledande dokument för hur natur, parker och gröna gaturum ska vårdas och utvecklas för framtiden.

Parkplanen beskriver strategier för utveckling av naturområden och parker. Här redovisas både hur de ekologiska sambanden ser ut men också var de rekreativa värdena finns. Varje enskilt naturområde eller park redovisas med en beskrivande text av platsen och en karta som definierar ytan.

Med utgångspunkt i behov och förutsättningar har en analys av värden och brister gjorts. Alla parker har en målbeskrivning för utvecklingen. Parkplanen skall bidra till att resurser används effektivt där närnatur och parker är attraktiva och välskötta.

Arbetet har bedrivits med stort förtroende från beställaren. En stor del i uppdraget var att strukturera en stor mängd information för att fokusera och tydliggöra stadens parker.

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}