Strömkajen

Paviljongerna på Strömkajen

Under 2013 färdigställs tre paviljonger på Strömkajen i Stockholm och Tyréns har i uppdrag att utföra ljusgestaltning och elprojektering för belysning. Paviljongerna används av Waxholmsbolaget och Strömma kanalbolag som vänthall och biljettförsäljning men inrymmer även café och kioskverksamhet.

Byggnadernas läge i en mycket känslig omgivning i centrala Stockholm har ställt mycket krav på arkitekturen och hur ljuset framhäver den. Projektet har också präglats av att i en liten skala inrymma stor komplexitet.

Tyréns Ljusgestaltnings uppdrag är att arbeta med den exteriöra och interiöra ljusgestaltningen av byggnaderna samt att projektera elen och styrningen för belysningen. Konceptet för ljusgestaltningen av paviljongerna har varit att ljuset ska komma inifrån byggnaderna och stråla ut genom trattarna. De ekklädda interiörerna fylls med ett varmt ljus som strålar ut genom trattöppningarna.

I de flesta projekt strävar vi efter att integrera tekniken i arkitekturen och inredningen – i detta projekt har detta verkligen ställts på sin spets och varit en förutsättning som eftersträvats i alla visuella delar. Arkitektens omsorg om detaljer och byggnadernas läge i en mycket känslig omgivning i centrala Stockholm har ställt höga krav på hur ljuset framhäver arkitekturen, de interiöra miljöerna, ljusnivåer i förhållande till omgivningen och hur belysningstekniken appliceras.

Beställare: Stockholms Hamnar

Arkitekt: Marge Arkitekter

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}