Strömparken

Strömparken i Norrköpings hjärtan – en prisbelönt park för både människor och fiskar

År 2011-2013 hade Tyréns i uppdrag av Norrköpings kommun att utforma en ny parkmiljö för Strömparken i Norrköping. Förutsättningarna var bland annat att parken skulle innehålla en fiskväg och flera vistelseytor och lekmiljöer. Strömparken invigdes i maj 2013 och tilldelades samma år Östergötlands arkitekturpris. 2014 nominerades den även till Sienapriset.

Norrköpings kommun hade länge diskuterat behovet av att bygga bort vandringshinder för fisk längs med Motala ström. Detta i kombination med att man i tidigare utredningar, utförda av Tyréns för Norrköpings kommun, pekat ut parken som bristfällig då den upplevdes som mörk och otrygg samt var i behov av lek- och vistelseytor, ledde till att man beslutade sig för att upprusta Strömparken.

Arbetsprocessen i projektet skedde genom ett kreativt samarbete med beställaren och alla ingående kompetensområden, där studieresor och workshops var viktiga delar i processen. Efter idéutvecklingen togs förfrågningsunderlag och bygghandling fram. Uppdraget innefattade tjänster inom landskapsarkitektur, 3D-visualisering och -konstruktion, markprojektering och VA-projektering.

Beställarens tre huvudmål med utvecklingen av parken var att; bygga förbi vandringshinder för lax och öring, att skapa en attraktiv park många olika mötesplatser och att skapa plats för lek. 

Den bärande gestaltingsidén för parken var att skapa en attraktiv fiskväg med möjlighet för både människor och fiskar att trivas i samspel med det omgivande historiska industrilandskapet. Mötet mellan den naturlika bäcken och det industriella uttrycket i omgivningen bidrar nu till spänning och kontrastverkan i parken. Även bäcken med sitt småskaliga vattenflöde skapar ett vackert och spännande komplement till intilliggande Motala ströms kraftfullhet.

Den nya parken blev snabbt Norrköpingsbornas andra vardagsrum. En del av staden som man förut mest passerade har nu blivit en populärt utflyktspunkt – en plats för barn att leka och experimentera, äta sin picknicklunch och sola en stund på gräset.

 

 

Beställare: Tekniska kontoret, Norrköpings kommun

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}