Strömparterren

En vacker plats mellan slottet och riksdagshuset

Belysningsprogram och elprojektering för Strömparterren, en vacker plats för rekreation mellan två av rikets viktigaste byggnader: slottet och riksdagshuset.

Belysning av trappor, gångstråk, murar, träd, damm och skulpturer, allt i en ljusnivå som inte konkurrerar med riksdagshusets fasadbelysning.

Beställare: Trafikkontoret, Stockholms stad

Uppdrag: Exteriör ljussättning, 2012

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}