Turebergs torg

Turebergs torg i ny skepnad

Tyréns får 2010 i uppdrag att belysa Turebergs torg vid nya Sollentuna centrum. Belysningens syfte är att förstärka den visuella upplevelsen av Turebergs torg och park efter mörkrets inbrott genom att tydliggöra de sammanhängande rumsbildningarna, framhäva arkitekturen och specifika byggnadselement samt enskilda platser på ett positivt och stimulerande sätt.

Ljuset ska finnas där behoven finns, utan att blända eller bli störande för ögat. Belysningen ska bidra till en trygg och säker miljö att vistas i; den ska ge en god vägledning samt berika området med spänning och attraktion.

Platsen är tänkt att inge en känsla av intimitet; en plats för lugn och kontemplation, vid sidan av köpcentrats och butikernas intensivare miljö. För att framhäva denna känsla har mycket av belysningen tonats ner till låga nivåer. Ett mjukt släpljus från markarmaturer framhäver kyrkobyggnadens vita fasad, medan muren vid parkeringsplatsen har fått infällda, avbländade armaturer som belyser marken.

Spaljéerna med klängväxter som finns utmed centrumhusets västra fasad har fått en ljussättning som skapar en händelse utmed den långsträckta fasaden.

Beställare: Sollentuna Kommun

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}