Växjö stationsområde

Förnyelse av stadskärnan

Växjö stationsområde ska genomgå ombyggnationer för att möta en ökad kapacitet i den framtida kollektivtrafiken tillsammans med en fungerande statsförtätning mot stadskärnan. Tyréns har fått i uppdrag av Växjö kommmun att 2011-2013 genomföra detaljplanering inklusive miljökonsekvensbeskrivning, diskussioner med presumtiva exploatörer och bangårdsprojektering.

En utredning som genomfördes redan 2004 fastslog att Växjö stationsområde behövdes byggas om. När beslutet att genomföra bangårdsombyggnaden var nära förestående år 2009 anlitades Tyrens av Växjö kommun för projektledningen.

Projektet omfattar projektering av bangården, detaljplanering av området söder om bangården för omkring 400 bostäder, World Trade Center och p-anläggningar samt detaljplanering av området norr om bangården för lokal- och regionbussterminaler, nytt resecentrum, kommersiella verksamheter och p-anläggning.

Speciella utmaningar i projektet är att hantera buller- och riskproblematiken vid bostadsbyggande i järnvägsnära läge, att åstadkomma en funktionell och effektiv bytespunkt för kollektivtrafik och att utforma den nya bebyggelsen på ett sätt som inte stadsbildsmässigt stör den befintliga stadskärnan, som är ett Riksintresse för kulturvård.

Beställare: Växjö Kommun

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}