Loka Vatten

Det värdefulla vattnet Loka

Kurortsverksamhet har bedrivits vid Loka Brunn sedan 1720. Efterhand har verksamheten vuxit och breddats och innefattar nu spa och friskvård, konferens samt hotell och restaurang. Samtidigt har försäljningen av Loka Vatten ökat till en betydande marknadsandel. Grundvattnet representerar därför ett stort värde för Spendrups som ägare. Tyréns bistår sedan 2002 med sin breda vattenkompetens vid det kända vattenområdet.

Tyréns genomför hydrogeologiska utredningar som innefattar lokalisering av fler uttagslägen, undersökningsborrningar samt provpumpningar med kapacitets- och kvalitetsbedömningar. Det upprättas också tillståndsansökningar för vattentäkterna enligt Miljöbalken (vattendom) inklusive miljökonsekvensbeskrivningar. I anslutning till dessa tillståndsprövningar genomför Tyréns konsulter samråd med myndigheter och allmänhet.

Som underlag tar Tyréns konsulter fram datormodelleringar av grundvattenförhållandena. För att långsiktigt säkerställa vattenresurserna genomförs riskanalyser och därefter tas förslag fram till vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter.

Beställare: Spendrups Bryggerier AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}