Projektering av Posthusplatsen i Malmö

Projektering av Posthusplatsen i Malmö

Tyréns upprättar på uppdrag av Malmö stad bygghandlingar för Posthusplatsen i Malmö under 2010-2011 baserat på en tidigare gjord gestaltning utförd av Jeppe Aagard Andersen. Platsen framför Posthuset ska ombildas till Malmö stads mest spännande torgyta och evenemangsplats. Den största attraktionen är en avancerad vattenkonstanläggning, en specialkompetens som finns hos Tyréns.

Anläggningen består av en vattenfilm samt 53 stycken munstycken som varierar i höjd och ljussättning. I övrigt omfattar gestaltningsidén ett randigt golv av granithällar, formklippta träd, nedsänkt kaj i västerläge och en ridå av glasfiberstänger.

Tyréns uppdrag omfattar projektering och framtagande av bygghandlingar för hela projektet vilket innefattar områdena VA, avancerad vattenkonstanläggning, mark, konstruktion och belysning samt fullständiga geotekniska undersökningar och BAS-P. Tyréns projekterar även ombyggnad av befintlig kaj för att skapa en nedsänkning av kajen mot Inre hamnen.

Beställare: Malmö stad

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}