Vattenförsörjning Norrtälje

Från strategi till handling

Norrtälje kommun räknar med en stark expansion under de närmaste 30 åren. Många nya hushåll kommer att behöva anslutas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Uppdraget har innefattat att hitta den optimala ledningssträckan, att delta i samråd och söka miljödom för de passager som går genom sjöar samt att ta fram en miljökonsekvens-beskrivning.

2009 beslutar kommunen att välja Norrvatten som leverantör av dricksvatten och att bygga en ca 5,5 mil lång huvudvattenledning för att förbinda Norrtälje med Norrvattens nuvarande vattenledningsnät i Vallentuna och Åkersberga.

Tyréns har fått i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för alla etapper i projektet. Tyréns bidrar även med kompetens inom geoteknik (inklusive geofysik) och kart-och mätteknik.

Beställare: Norrvatten

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}