Samhällsbuller

Samhällsbuller

Buller och stomljud från väg-, tåg-, båt- och flygtrafik, men även från byggarbetsplatser, vindkraft, skjut- och motorsportbanor är alla exempel på vad som brukar betraktas som samhällsbuller.

Tyréns konsulter inventerar och kartlägger samhällsbuller i befintlig och planerad miljö, utreder bullernivåer i förhållande till olika myndighetskrav och föreslår åtgärder i form av dämpning vid källan (produktveckling), skärmning och fasadåtgärder.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}