Analys, strategi och planering

Med Tyréns breda kompetens inom stadsutveckling erbjuder vi tjänster inom analys, strategi och planering – i delar eller i hela stadsbyggnadsprocessen. Tyréns arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med ambitionen att förstå, förklara och förändra samhället. Vi samarbetar i team för att just kunna jobba med olika typer av projekt och frågeställningar. Ofta handlar det om tidiga skeden där vi tar fram analyser, strategier och planer som leder till en hållbar stadsutveckling. Vi är planarkitekter, lantmätare, ekonomer, geografer och beteendevetare.

Processledning inom stadsutveckling

I stadsutvecklingsprojekt möter vi många olika intressen och tekniska utmaningar. Konflikterna och de olika intressena är där. Men en erfaren och kunnig processledare kan avgöra och avväga vilka strider som ska tas och hur och när de tas. Detta tjänar alla på – på ekonomiskt, tidsmässigt och framförallt blir det en så mycket roligare och mer kreativ process!

Läs mer här
I fokus Processledning inom stadsutveckling
Processledning inom stadsutveckling
Processledning inom stadsutveckling

I stadsutvecklingsprojekt möter vi många olika intressen och tekniska utmaningar. Konflikterna och de olika intressena är där. Men en erfaren och kunnig processledare kan avgöra och avväga vilka strid...

Läs mer här
Analyser

En bra analys är en viktig del i ett framgångsrikt utvecklingsarbete. En väl genomförd analys skapar tyngd och säkerhet i beslutsunderlag och handlingsplaner – de visar vägen till mer genomtänkta åtgä...

Läs mer här
Strategi

En väl genomtänkt strategi bygger på en noggrann analys av framtaget underlag. En del av strategiarbetet är också att genomföra ett framgångsrikt förankringsarbete för att implementeringen ska få en v...

Läs mer här
Stadsplanering

Stadsplanering handlar om utveckling av regioner och städer. Tyréns kan i tidiga skeden identifiera möjligheter och utmaningar i tätbebyggt område och se helheter och detaljer i komplexa utvecklingssk...

Läs mer här
Exploatering

Exploatering handlar om att utveckla markområden och befintliga fastigheter. Tyréns konsulter inom exploatering hjälper er med projektledning och uppdrag inom hela plan- och plangenomförande processen...

Läs mer här
Plansamordning

I infrastrukturprojekt möter vi många olika intressen och tekniska utmaningar. En erfaren och kunnig plansamordnare kan avgöra vilka utmaningar och konflikter som behöver hanteras liksom hur och när, ...

Läs mer här