Processledning inom stadsutveckling

I stadsutvecklingsprojekt möter vi många olika intressen och tekniska utmaningar. Konflikterna och de olika intressena är där. Men en erfaren och kunnig processledare kan avgöra och avväga vilka strider som ska tas och hur och när de tas. Detta tjänar alla på – på ekonomiskt, tidsmässigt och framförallt blir det en så mycket roligare och mer kreativ process!

En processledare har fokus på hur något sker, och stödjer projektet att utifrån ett definierat mål ta sig från A till B. Tyréns processledning driver stadsutveckling i sin helhet eller genom separata steg. Vi leder till exempel möten och workshopsledning. Tyréns identifierar, kartlägger och leder viktiga processer i organisationen. Det innebär en ökad processorientering som genererar stora värden i form av bättre kvalitet, lägre kostnader, kortare ledtider och bättre tekniska lösningar. Vi har kompetens från både kommunalt och privat perspektiv. Vi har specialistkunskap under ett och samma tak. Vi har koppling till forskning och utveckling.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakt

Byggherredriven planprocess – ett initiativ för att öka byggtakten

Vi behöver bygga fler bostäder i Sverige. Ett sätt att nå dit är att minska tiden från projektidé till byggstart. Tyréns är med i ett pilotprojekt som låter byggherrarna leda planprocessen.

Läs mer här
Aktuellt

Relaterade projekt

Projekt
Norra Djurgårdsstaden

I den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholms, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. I Norra Djurgårdsstaden har Tyréns ansvar för att säkerställa att Stockholms stads egna arbeten lever upp till stadens de högt ställda hållbarhetskraven.

Läs mer här
Projekt
Harbovägen och Bryggarvägen

Hökerum gav Tyréns uppdraget att ta fram en förstudie inför detaljplanen. Hökerum är en ny aktör i Botkyrka som inlett en dialog med kommunen angående markköp av en tomt mellan Harbrovägen och Bryggarvägen i stadsdelen, Tumba. Hökerum avser att bygga mellan 400-600 bostäder.

Läs mer här
Projekt
Lådmakaren

CapMan gav Tyréns i uppdrag att hålla ihop och leda processer inom detaljplanering. Tyréns har stöttat fastighetsbolaget CapMan och representerat dem i dialogen med kommunen och andra berörda. I uppdraget ingick även att identifiera utredningsbehov och krav som stad och kommun kan komma att ha i framtiden.

Läs mer här

Relaterade tjänster

Kontakta oss så berättar vi mer

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{data.VCardText}}

Tillbaka upp