Stadsplanering

Stadsplanering

Stadsplanering handlar om utveckling av regioner och städer. Tyréns kan i tidiga skeden identifiera möjligheter och utmaningar i tätbebyggt område och se helheter och detaljer i komplexa utvecklingsskeden. Vi har lång erfarenhet och djup kompetens när det gäller att skapa kunskaps- och planeringsunderlag för regional utveckling.

Vi har den nödvändiga kompetensen för att leda planprocessen och tidigt väcka de avgörande frågor som driver processen framåt. Med arkitekter och planerare i tätt samarbete med Tyréns övriga kompetenser, anpassar vi organisationen efter behov och skapar en sammanhållen och tydlig planprocess.

Tyréns erbjuder tjänster inom stadsplanering som:

  • Regional utvecklingsplan
  • Översiktsplan
  • Tematiska tillägg till översiktsplan
  • Fördjupning av översiktsplan
  • Detaljplan
  • MKB
  • Förstudie/Utredning/Gestaltning
  • Ortsanalys
  • Planeringsverktyg
{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}