Avfall i samhällsbyggnad

Avfall i samhällsbyggnad

Det är vanligt att avfallsfrågor hanteras för sent i samhällsplaneringen. För att få en optimal avfallshantering bör avfallsaspekter integreras tidigt i samhällsbyggnadsarbetet. Detta leder till bättre lösningar för användare, miljö, arbetsmiljö och ekonomi.

Tyréns har erfarenhet av att arbeta med avfallsfrågor i stadsbyggnads-processens olika delar, från regionplanering till detaljplaner och bygglov.

Avfall i samhällsplaneringsprocessen
Tyréns kan genomföra specialutredningar eller delta som experter eller bollplank inom alla delar av samhällsplaneringsprocessen. I regionplanering och översiktsplanering behöver förutsättningar skapas för en modern och framsynt avfallshantering. Utrymme behövs för avfallshantering och återbruk. I detaljplaner gäller det att skapa förutsättningar för en god avfallshantering för dem som ska bo och verka i området.

Bygglov och insamlingslösningar
Tyréns arbetar med bygglovsrelaterade frågor, rådgivning och utformning av avfallsutrymmen och insamlingslösningar för fastighetsägare och verksamheter. Detaljerna i utformningen av avfallshanteringen och avfallsutrymmena avgörs i bygglovsprocessen, där till exempel dörrbredder och lutningar kan vara avgörande för hur den dagliga avfallshanteringen upplevs.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}