Berg

Tyréns erbjuder en bred, såväl praktisk som teoretisk kompetens inom bergteknik omfattande hela kedjan från förundersökning, projektering och byggnation till underhåll av berganläggningar. Vi har ett långtgående samarbete med andra teknikområden inom företaget, vilket gör att vi kan ta fram bra helhetslösningar. Vår stora andel disputerade medarbetare ger oss även unik spetskompetens och gör att forskning och utveckling är en naturlig del i vårt arbete. Inom berg erbjuder Tyréns tjänster som förundersökning, projektering, geoenergi och bergteknisk rådgivning.

Tätning av berg

Inom Tyréns har vi stor kunskap om injektering efter över 30 års forskning. Vi använder oss av forskningsresultaten både i projektering och ute i fält. Erfarenheten av den praktiska användningen ligger sedan till grund för fortsatt forskning och utveckling. Det täta samarbetet med branschen gör att vi lyckats utveckla både arbetssätt och de material vi arbetar med.

Läs mer här
I fokus Tätning av berg
Tätning av berg
Tätning av berg

Inom Tyréns har vi stor kunskap om injektering efter över 30 års forskning. Vi använder oss av forskningsresultaten både i projektering och ute i fält. Erfarenheten av den praktiska användningen ligge...

Läs mer här
Förundersökning och bergprojektering

Tyréns har mycket god kompetens inom förundersökning av berg. Med gedigen geologisk och geofysisk kunskap kan vi ta fram optimala undersökningsprogram, vilka är väl avvägda med hänsyn till områdets ko...

Läs mer här
Byggledning

Byggledningens huvuduppgift är att leda utförandet av det projekt som under tidigare skeden projekterats, helt eller delvis. Som byggledare för bergprojekt medverkar vi i byggnationen av tunnlar för e...

Läs mer här
Besiktning och underhåll av berganläggning

För att säkerställa fortsatt funktion och drift av berganläggning, järnväg och väg måste berget i anslutning till dessa besiktigas och underhållas för att klara de krav på funktion och säkerhet som st...

Läs mer här
Täkter och gruvor

För gruv- och täktbranschen kan vi bidra med vårt kunnande från förstudie till gruva/täkt i drift och slutligen efterbehandling. Vi hjälper gärna till med hela ansökningsdelen, från tidigt samråd till...

Läs mer här
Forskning och utveckling inom bergteknik

Inom Tyréns har vi ordet nyfikenhet som ett av våra ledord. Nyfikenheten gör att forskning är ett naturligt inslag i vår vardag, vilket är mycket utvecklande för hela vår verksamhet. Tyréns är speciel...

Läs mer här