Tätning av berg

Inom Tyréns har vi stor kunskap om injektering efter över 30 års forskning. Vi använder oss av forskningsresultaten både i projektering och ute i fält. Erfarenheten av den praktiska användningen ligger sedan till grund för fortsatt forskning och utveckling. Det täta samarbetet med branschen gör att vi lyckats utveckla både arbetssätt och de material vi arbetar med.

Vi ser till att alla som är involverade i arbetet med injektering förstår vad som behöver göras innan och under arbetet. Det gör att vi även fått möjlighet att engagera nyfikna beställare i våra olika tunnelprojekt. Har då Tyréns lyckats täta tunnlarna bättre än tidigare? Ja, tack vare att vi i dagsläget har en bättre förståelse kring när vi kan lyckas och när vi riskerar att misslyckas. Vi har till exempel utvecklat en injekteringssimulator där vi kopplar ihop berget, bruket och maskinerna för att tydligare kunna visa hur den komplexa processen går till.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakt

Relaterade projekt

Projekt
Dannemora gruva

Tyréns har i uppdrag att i tidigt skede 2011-2012 hjälpa till med uppstarten av Dannemora gruva som öppnar för drift. Tyréns projekterar underjordsarbete på uppdrag av beställare Dannemora Magnetit AB.

Läs mer här
Projekt
Zinkgruvan i Askersund

Zinkgruvan i Askersund har på 650 meter djup flera äldre gångar som är för låga för att rymma stora lastbilar. Tyréns har i uppdrag att 2013 laserskanna en 265 meter lång tunnelsträckning för att leverera underlag för tunnelvidgning.

Läs mer här
Projekt
Gnistängstunneln

Gnistängstunneln är en av få tunnlar i Göteborgsområdet som tillåter transport av farligt gods, därför ställs särskilda krav på säkerheten i och omkring tunneln. De senaste åren har upprustning av tunneln skett på flera fronter. Tyréns har 2012 i uppdrag av Trafikverket att genomföra besiktning och förslag på förstärkningsåtgärder av bergskärningar vid Gnistängstunneln, samt efterbesiktning.

Läs mer här

Relaterade tjänster

Kontakta oss så berättar vi mer

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{data.VCardText}}

Tillbaka upp