BIM - Building Information Modelling

Tyréns är en av de ledande konsulterna inom BIM - Building Information Modelling. BIM är en process som resulterar i en eller flera informationsmodeller som i sin tur bidrar till ökad lönsamhet, bättre kvalitet och högre effektivitet inom hela samhällsbyggnadssektorn. BIM används idag inom husbyggnads-, anläggnings- samt förvaltningsområdena och påverkar hela samhällsbyggnadssektorn. Vi är engagerade i utvecklingsarbetet inom BIM vilket gör att vi kan ta ett helhetsgrepp kring BIM-användningen i hela samhällsbyggnadsprocessen och skapa nytta hos alla våra kunder.

Analyser med BIM

Byggnader får allt fler krav och blir alltmer komplicerade. Med BIM kan grova analyser ersättas med exakta projektspecifika analyser.

Läs mer här
BIM-samordning

BIM effektiviserar informationshanteringen i projekten men medför också nya krav på koordinering och samordning av processen och modellerna. PIO - Project Information Officer - säkerställer kvaliteten...

Läs mer här
BIM-strategi

För att få ut mesta möjliga värde av en BIM-baserad informationsmodell i alla skeden av en byggnads- eller anläggnings hela livslängd behöver beställaren eller byggherren ha en vision och en strategi ...

Läs mer här
Förvaltning & BIM

Tyréns experter inom BIM kan med sin kunskap och erfarenhet kring modellering med BIM, informationssamordning och BIM i förvaltning hjälpa och stödja förvaltningsorganisationer i processen att införa ...

Läs mer här
Geoteknik & BIM

Geologisk information kan med fördel hanteras som en geografisk objektsmodell i 3D. På detta vis kan geomodellen samverka med de övriga teknikområdenas projekteringsmodeller och utgöra en gemensam BIM...

Läs mer här
Illustration: ESS/Team Henning Larsen Architects (något beskuren)
Virtuella anläggningsmodeller

Anläggningsprocessen beskrivs ofta som ett kostnadsdrivet stafettlopp där varje aktör försöker maximera sin vinst och minimera sin risk via avtal istället för att fokusera på hela värdekedjan. BIM eff...

Läs mer här
Visualisering & BIM

Visualisering är byggprocessens gemensamma kommunikationsverktyg. En av de stora fördelarna med virtuellt byggande, så kallat VDC (Virtual Design and Construction) är just visualiseringen i 3D. Att ku...

Läs mer här
BIM-relaterade produkter

Tyréns kan även erbjuda ett antal smarta produkter som svarar upp mot de behov vi ser hos våra kunder. Tyréns har lång erfarenhet av CAD och är auktoriserad återförsäljare, utbildare och utvecklare fö...

Läs mer här