Brandskydd och projektering

Brandskydd och brandskyddprojektering

Vi har en stor erfarenhet och kompetens inom områden som rör brandskyddsprojektering och arbete med brandskydd. Oavsett om projekteringen avser bostadshus, industri, köpcentrum eller sjukhus är vårt mål att skapa möjligheter utan att detta sker på bekostnad av byggnadens brandskydd.

Arkitektonisk frihet, brukarkrav och hög yrkesetik styr alltid vår insats som brandskyddsprojektör. Som byggherre bör man ställa höga krav på den man anlitar för brandskyddsprojektering och upprättandet av en brandskyddsdokumentation.

Tjänster inom brandskydd och brandskyddsprojektering
Tyréns är aktiva inom föreningen Sveriges Brandkonsulter BRA som syftar till att säkerställa kompetens och kvalitet inom brandkonsultbranschen.

Tyréns erbjuder kompetenta, nyfikna och kreativa konsulter som skapar ett brandskydd som uppfyller samhällets krav på brandsäkerhet och som samtidigt medger flexibla lösningar med stora möjligheter.

Vi kan hjälpa er med:

• Brandskyddsprojektering samt framtagande av brandskyddsdokumentationer

• Avancerade brandförloppssimuleringar med datormodeller och BIM

• Utrymningsanalyser i komplexa byggnader

• Dimensionering och analys av ventilationssystem med avseende på brand

• Dimensionering och praktiska tester avseende trycksättning av trapphus

• Dimensionering och analys av bärverk med finita elementmetoder och Eurocodes

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}