Vi konstruerar och besiktar allt inom området bro

En bro är både en kraftfull symbol och en byggnadsteknisk utmaning. Få byggnadsverk är lika betydelsefulla för vårt samhälle och känslomässigt laddade. På Tyréns arbetar vi med bro, tunnel och byggnadsverk i allt från förstudier till färdiga arbetshandlingar. Bland alla projekt du upptäcker på skrivborden hos våra medarbetare kan du hitta en laxtrappa eller en hamnpir lika väl som en motorvägsbro med påfarter, eller ett fundament till ett vindkraftverk. Utöver arbetshandlingar för nya konstruktioner utför vi även besiktningar av befintliga broar eller konstruktioner samt dynamiska analyser för höghastighetståg

Projektering av bro

Projektering av bro handlar om att ta fram en utformning på en bro som motsvarar beställarens förväntningar och samtidigt gällande normer och projektspecifika förutsättningar. Fokus kan bland annat li...

Läs mer här
Konstruktion av bro

Konstruktion av bro handlar om att utföra en komplett och tydlig konstruktionsredovisning som används för att utföra det fysiska byggnadsverket. Tyréns arbetar med moderna verktyg inom finita elementm...

Läs mer här
Dynamisk analys av bro och konstruktion

Dynamiska analyser kompletterar den övriga konstruktionsredovningen för att säkerställa de moderna kraven inom bro, höghastighetsbanor, vindkraftsfundament, vibrationskänsliga mätutrustningar och medi...

Läs mer här
Klassningsberäkningar och programmet Tung Transport

En klassningsberäkning utförs för att bestämma bärförmågan hos ett redan konstruerat byggnadsverk. Tyréns har lång erfarenhet av klassningsberäkningar av olika brotyper. Vi tillhandahåller även progra...

Läs mer här