Byggnadsvård & kulturmiljö

Byggnadsvård och kulturmiljö handlar om att vårda ett gemensamt kulturarv, från att bevara landskap till att underhålla och bruka byggnader på ett hållbart sätt. Tyréns erbjuder kvalificerade konsulttjänster med inriktning mot byggnadsvård och tar fram lösningar som är anpassade efter gamla byggnaders behov. Vi har ofta ett nära samarbete med Tyréns landskapsarkitekter. Tillsammans arbetar vi med kulturmiljön som helhet.

Ingenjörskonst och byggnadsvård

Tyréns har konstruktörer med särskild kompetens om äldre byggnader och konstruktioner. Vi har unik kompetens på området historiska takkonstruktioner och har under senare år deltagit i forskningsprojek...

Läs mer här
Kulturmiljö

En kulturmiljö avspeglar vår historia och berättar om mänsklig verksamhet i förfluten tid. Helhetsmiljöer och historiska samband är viktiga liksom enskilda lämningar. Kulturmiljö utgör kunskapen om hu...

Läs mer här
Byggnadsantikvariska tjänster

Tyréns byggnadsantikvarier fungerar som sakkunniga vid ändringar och ombyggnader. Vi kan även hjälpa till med bidragsansökan och övriga myndighetskontakter. Vi utarbetar även underlag för förändringar...

Läs mer här
Utredning och förvaltning

Vi kan förvaltning av kulturhistoriska byggnader. Vi utför skadeinventeringar och kostnadsuppskattningar och hjälper till att planera byggnadernas underhåll.

Läs mer här
Material och hantverk

Vi är specialiserade på äldre tiders material och hantverk. I vårt dagliga arbete arbetar vi med byggnader från tolvhundratal till 1980-tal. Alla tider har sina specifika material, och är framställda ...

Läs mer här
Kyrkor

Kyrkobyggnader tillhör de få äldre byggnader som idag används för sitt ursprungliga ändamål. På Tyréns finns byggnadsantikvarisk kompetens samt konservator, konstruktörer samt brandingenjörer och sakk...

Läs mer här