Byggnadsantikvariska tjänster

Byggnadsantikvariska tjänster

Tyréns byggnadsantikvarier fungerar som sakkunniga vid ändringar och ombyggnader. Vi kan även hjälpa till med bidragsansökan och övriga myndighetskontakter. Vi utarbetar även underlag för förändringar och underhåll av kyrkor, byggnadsminnen och annan kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

Vi utarbetar även underlag för förändringar och underhåll av kyrkor, byggnadsminnen och annan kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

Vi kan hjälpa er med:

• Sakkunnig kontrollant av kulturvärden
• Kulturvärdesbedömning
• Dokumentation kulturvärden
• Byggnadsantikvarisk medverkan

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}