Kyrkor

Kyrkor

Kyrkobyggnader tillhör de få äldre byggnader som idag används för sitt ursprungliga ändamål. På Tyréns finns byggnadsantikvarisk kompetens samt konservator, konstruktörer samt brandingenjörer och sakkunniga inom fukt, energi och VVS.

Klimatets påverkan och förändrad uppvärmning av kyrkorna har medfört att såväl behoven av vård och underhåll ökar. Stora ekonomiska besparingar kan göras genom en fortlöpande kontroll och skötsel.

Vid ändring av kyrkor byggda före 1940 ställer länsstyrelsen krav på antikvarisk medverkan. Tyréns byggnadsantikvarier fungerar som sakkunniga vid ändringar och ombyggnader. Vi kan även hjälpa till med bidragsansökan (KAE) och övriga myndighetskontakter. Vi har även specialister inom sten, puts, måleri och konservering. Vi gör skadeinventeringar, utarbetar handlingar vid restaureringar och ändringsarbeten samt hjälper

Vi kan också ta fram vård- och underhållsplaner och utarbetar även underlag för förändringar och underhåll av kyrkogård och begravningsplats med gröna kulturvärden, murar och gravvårdar.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}