Värdeskapande geografisk informationsteknik

Vi arbetar med insamling, bearbetning, analys, presentation och förvaltning av geografisk information i såväl små som stora projekt. I samarbete med övriga kompetenser inom Tyréns och med hjälp av modern informationsteknik genomför vi effektiva projekt med rätt kvalitet och teknik. Vi arbetar med kraftfulla 3D visualiseringslösningar i kombination med geografiska informationssystem och databaser för att förädla den geografiska informationen. Vår kompetens inom 3D geografisk informationsteknik lägger grunden för Tyréns framgångsrika Digitala Process för Samhällsplanering.

TyrEngine

TyrEngine är en unik plattform för visualisering av hållbart samhällsbyggande. Genom att kombinera avancerad grafisk teknik från spelvärlden framställs en 3D-­miljö som visar resultat och effekter av projekt inom samhällsbyggnad, fastigheter och industri.

Läs mer här
I fokus
Geografisk presentation
Geografisk presentation

Att presentera resultatet ifrån insamlad, bearbetad och analyserad geografisk information på rätt sätt är avgörande för dess vidare användning. Vi presenterar och levererar alltid vår geografiska info...

Läs mer här
Insamling av geografisk information

Tyréns utför alla mät- och karttekniska uppdrag inom områdena geodesi, fotogrammetri och laserskanning. Vi har lång erfarenhet ifrån såväl små som stora projekt och tar ansvar för hela insamlingskedja...

Läs mer här
Geografisk analys

Analys av geografisk information skapar möjligheter att hantera komplexa utmaningar inom samhällsbyggnaden. Inom Tyréns nyttjas avancerade GIS-verktyg som problemlösare inom flera av våra teknikområde...

Läs mer här
Förvaltning av geografisk information

Att kunna förvalta geografisk information är av vikt för flera aktörer inom samhällsbyggnad. Vi värdesätter att kunden ska ha tillgång till rätt information vid rätt tid och har bland annat upprättat ...

Läs mer här