Geotekniska undersökningar

Geotekniska undersökningar

Tyréns har välutbildade fältingenjörer som genomför olika former av geotekniska undersökningsmetoder beroende på aktuella geologi och vad som ska byggas. Vi vet vilka metoder som lämpar sig bäst och det optimala för geotekniska undersökningar är när de utförs stegvis, där information från ett steg till nästa kan användas för att säkerställa att rätt undersökningar utförs.

Bland undersökningsmetoder inom geoteknik har vi geologisk kartering och undersökning av grundvattenmätning.

Geologisk kartering genomförs av våra geologer med kompetens inom jordartskännedom och geologiska processer utför geologisk kartering. Detta är ofta ett snabbt, billigt och effektivt sätt i inledningen av ett projekt för att få en helhetsbild över förhållandena inom ett område, innan mer tids- och kostnadskrävande undersökningar påbörjas.

Grundvattenmätningar genomförs av våra hydrogeologer. Mätningar görs manuellt eller automatiskt i grundvattenrör och brunnar som installerats vid undersökningar eller i befintliga brunnar. Utredningar kompletteras ofta med provtagningar, provpumpningar, analyser och upprättande av grundvattenmodeller.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}