Grundläggning och geokonstruktion

Grundläggning och geokonstruktion

Tyréns har bred kunskap om grundläggning och geokonstruktion och har stor erfarenhet av att använda och dimensionera branschens vanligt förekommande grundläggning- och grundförstärkningsmetoder. Vi vet hur man framgångsrikt grundlägger och grundförstärker byggnader, vägar, järnvägar och broar som både är säkra och kostnadseffektiva.

Vi genomför beräkningar och kontroller av bärförmåga, stabilitet och deformationer för alla konstruktioner. Metoden är analytiskt och/eller med avancerade beräkningsprogram som Slope eller Plaxis, både i 2D och 3D.

Förutom platt- och pålgrundläggning ligger i ordet geokonstruktioner olika stödkonstruktioner som sponter eller slitsmurar, eller olika grundförstärkningar som kalk/cementpelare, masstabilisering, vertikaldräner, jordspikar, nätarmering och lättfyllning.

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}