Tele- och datakommunikation får järnvägen att fungera

För att järnvägen ska fungera så krävs tele- och datakommunikation för att binda samman all teknik. Det kan handla om el, signal och andra system som behöver kommunikation för att fungera. Vi på Tyréns arbetar med det allt ifrån trafikinformation och mobiltelefoni till kablar och transmission för styrning av dessa system.

Vi erbjuder och kan hjälpa till med förstudier, utredningar, besiktningar, byggledning, projektledning samt projekteringar i form av kompletta förfrågningsunderlag, bygg och systemhandlingar för järnvägsprojekt. Exempel på projekt som vi har arbetat med eller arbetar med just nu: Kil-Ställdalen, projektering samt byggledning Trafikinformationsupprustning-nationellt, projektering, byggledning, besiktning Ostlänken, projektering Varbergstunneln, projektering Marieholmsbron, projektering Diverse uppdrag åt Trafikverket IT, projektering, projektledning, byggledning. Kilafors-Söderhamn, projektering Drift och underhåll-Västra Götaland, teknikstöd

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakt

Relaterade projekt

Projekt
Söderhamn-Kilafors

Tyréns arbetar med kapacitetshöjande åtgärder på sträckan Söderhamn-Kilafors för att leda om tung godstrafik från Ostkustbanan mellan Söderhamn och Gävle. Uppdraget inleddes 2009 och beställare är Trafikverket Investeringsdivisionen, Gävle. De tåg som har slutstation söder om Gävle ska ledas till Norra stambanan via länsbanan Söderhamn-Kilafors.

Läs mer här
Projekt
Sydostlänken

Sydostlänken är en ny tänkt järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Tyréns genomför 2012-2013 en omfattande förstudie och järnvägsutredning för den tänkta sträckan som kan bli en viktig godslänk mot Östra Europa och Asien. Projektets utmärker sig av ett omfattande utredningsarbete och många samråd med intressenter som allmänhet, miljöorganisationer, företag och myndigheter.

Läs mer här
Projekt
Södra Marieholmsbron

Ett önskeuppdrag som innefattar nio av våra tjänsteområden tillsammans med en partner. Den nya Marieholmsbron bildar ett konkret exempel på vårt sätt att samarbeta både internt och externt.

Läs mer här

Relaterade tjänster

Kontakta oss så berättar vi mer

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{data.VCardText}}

Tillbaka upp