Nya krav när husen blir högre

Tyréns erbjuder en komplett och omfattande projektering och konstruktion av höga hus och strävar att tillhandahålla bärande konstruktioner som uppfyller alla projektspecifika krav med minsta möjliga materialåtgång och till minsta möjliga kostnad. När det gäller system för höga hus tror vi att det är fördelaktigt att börja ett nära samarbete mellan beställare, konstruktör och arkitekt redan vid projektstart. Det effektiviserar processen och minskar risken för dyra omprojekteringar.

Projektering och byggande av höga hus har många utmaningar som påverkar de olika systemen som ska samverka. Detta innefattar att redan i idéstadiet i samråd med våra experter hitta det mest fördelaktiga stomsystemet och se till att den bärande stommen klarar av påfrestningarna på det höga huset. Det gäller också att väga in placeringen av pelare, fackverk och stabiliserade väggar med de arkitektoniska kraven och önskemålen. Bjälklagen måste passa in i de önskade våningshöjderna och samtidigt tillgodose kraven på akustik, brandsäkerhet och isolering. Höga hus ska klara både vanliga och extrema vindlaster samt eventuella seismiska laster vilket ställer stora krav på beräkning och kontroll på deformationer och accelerationer. Vi har specialister inom statisk och dynamisk analys av höghus med finit elementmetod. Höga hus kräver också grundläggningar som klarar av att bära stora laster. Vi arbetar därför nära med geotekniker för att utveckla och konstruera effektiva grundläggningssystem.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakt

Ting1

Ett nytt bostadshus byggs ovanpå Tinghuset i Örnsköldsvik. Problemet är att det nya bostadshuset inte får nudda det gamla Tingshuset. Tyréns har i uppdrag 2012-2013 att utreda och konstruera den komplexa huskropp på 22x22 meter breda hus som ska bäras upp av ett 8x8 meter brett och tio meter högt betongtorn på Tinghusets innegård. Det ovanliga bostadshuset döps till Ting1.

Läs mer här
Aktuellt

Relaterade projekt

Projekt
Kuggen

Tyréns har konstruerat Kuggen som redan har fått flera internationella arkitekturpriser. Kuggen i Göteborg, ritad av Wingårdh Arkitektkontor, är en färgstark och cirkulär kontorsbyggnad som i varje plan är utformad som ett kugghjul. Den runda byggnaden är, genom de anslutande förbindelsegångarna, både en naturlig och symbolisk länk mellan näringslivet och akademin på Lindholmen.

Läs mer här
Projekt
Akuten UMAS

Regionservice påbörjade under 2008 uppförandet av en ny infektionsklinik och en omfattande om- och tillbyggnad av akutmottagningen på sjukhuset UMAS i Malmö. Arkitekt är CF Möller.

Läs mer här
Projekt
Turning Torso

Turning Torso är med sina 190 meter och 54 våningar Europas näst högsta bostadshus. Huset är ritat av den välkända spanska arkitekten Santiago Calatrava. Tyréns projekterade allt brandskydd i byggnaden och utförde även inledande riskanalyser med avseende på samhällsrisker i detaljplaneringen. Tyréns har även utarbetat rutiner för systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Läs mer här

Relaterade tjänster

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer om vår erfarenhet av utmaningen med konstruktionen av höga byggnader.

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}

Tillbaka upp