Icke-linjära analyser och simuleringar av bärande konstruktioner

För att kunna utreda den verkliga kapaciteten och verkningssättet i komplexa bärande konstruktioner, utför vi avancerade analyser och simuleringar som beaktar icke-linjära effekter i såväl material som i geometrin.

Syftet med dessa analyser är bland annat att öka den beräkningsmässiga kapaciteten i en konstruktion, ny eller befintlig, där en klassisk linjär dimensioneringsberäkning inte räcker till. Ett annat syfte kan vara för att utreda orsaken till skador eller oväntad stora deformationer eller sprickor. Våra icke-linjära konstruktionsanalyser utförs av kvalificerade och erfarna medarbetare med avancerade analys- och beräkningsprogram baserade på icke-linjära finita elementmetoder.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakt

Relaterade projekt

Projekt
Akuten UMAS

Regionservice påbörjade under 2008 uppförandet av en ny infektionsklinik och en omfattande om- och tillbyggnad av akutmottagningen på sjukhuset UMAS i Malmö. Arkitekt är CF Möller.

Läs mer här
Projekt
Kvarter 1, Torsplan

Kvarter 1, Torsplan är en stor kontor- och handelsfastighet som byggs vid Solnabrons fäste och en del av den nya stadsdelen Hagastaden. Tyréns har i uppdrag 2011-2013 att projektera grundläggning, stomkompletteringar samt brokonstruktion för fyra broar som angränsar till kvarteret. Tyréns genomför även en akustisk utredning med kravställning enligt miljöcertifiering samt förslag på lämpliga bullerdämpande åtgärder.

Läs mer här
Projekt
Studentskrapan

Stockholm är behov av nya studentlägenheter. Som ett led i det arbetet omvandlas det tidigare kontorshuset Skrapan till studentbostadshus och en galleria i tre plan i botten av huset och enstaka kontorslokaler. Tyréns kompetens inom VVS-, kyl- och energisystem har i uppdrag 2004-2008 att projektera, från programhandling till bygghandling för VVS-installationer för Studentskrapan. Uppdraget omfattar också att hyresgästanpassa VVS-installationer i kontors- och butiksdelar. Huset har 470 studentlägenheter.

Läs mer här

Relaterade tjänster

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda inom avancerade analyser och simuleringar.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{data.VCardText}}

Tillbaka upp