Vattenmiljöer

Vatten ger liv. Liv åt stadens rum och liv åt de djur och växter som lever i vattnet. Dagvatten måste hanteras på kloka sätt där teknik och estetisk vägs samman till en välfungerande helhet. Tyréns har goda kunskaper inom raingardens/regnträdgårdar och kan även erbjuda allt från miljökonsekvensbeskrivning, gestaltningsprogram, skissförslag, projektering av bygghandling och skötselanvisningar.

Vi hjälper dig med allt inom vattenmiljöer, till exempel: stads- och landskapsanalys, utredningar och program, konsekvensbeskrivningar, gestaltning, visualisering, projektering, kontroll och besiktning.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakt

Miljöministern invigde fisktrappan vid Ulva kvarn

Tyréns har ansvarat för projektledning och projektering av anläggningen som invigdes av miljöminister Karolina Skoog under onsdagseftermiddagen. Fisktrappan gör det möjligt för fisk att enkelt att röra sig förbi Ulva-området och ökar den biologiska mångfalden i Fyrisån. Det gäller inte minst den hotade aspen som är Upplands landskapsfisk.

Läs mer här
Aktuellt

Relaterade projekt

Projekt
Strömparken

År 2011-2013 hade Tyréns i uppdrag av Norrköpings kommun att utforma en ny parkmiljö för Strömparken i Norrköping. Förutsättningarna var bland annat att parken skulle innehålla en fiskväg och flera vistelseytor och lekmiljöer. Strömparken invigdes i maj 2013 och tilldelades samma år Östergötlands arkitekturpris. 2014 nominerades den även till Sienapriset.

Läs mer här
Projekt
Fisktrappa vid Ulva Kvarn

Tyréns hade under åren 2011-2013 uppdraget av Uppsala kommun att utforma en fisktrappa vid kraftverksdammen vid Ulva Kvarn i Uppsala. I samband med byggnationen av fisktrappan utformades en vistelseyta och utkiksplats ovanpå fisktrappan och ny parkväg och picknickplatser längs Fyrisån.

Läs mer här
Projekt
Projektering av Posthusplatsen i Malmö

Tyréns upprättar på uppdrag av Malmö stad bygghandlingar för Posthusplatsen i Malmö under 2010-2011 baserat på en tidigare gjord gestaltning utförd av Jeppe Aagard Andersen. Platsen framför Posthuset ska ombildas till Malmö stads mest spännande torgyta och evenemangsplats. Den största attraktionen är en avancerad vattenkonstanläggning, en specialkompetens som finns hos Tyréns.

Läs mer här

Relaterade tjänster

Kontakta oss

Hör av dig så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda inom landskap och ljus.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}

Tillbaka upp