Projektledning

På Tyréns är vi vana att leda stora och komplexa projekt inom samhällsbyggnad. Vi tar ansvar för helheten och ser till att ditt projekt går i mål. Förutom projektledning erbjuder vi även projekteringsledning, byggledning och installationssamordning. Extra vassa är vi inom projektmetoden VDC och smarta digitala verktyg som BIM och 3D-visualisering.

VDC – Virtual Design and Construction

Vi hjälper dig att driva projekteringsprocessen effektivare med VDC – Virtual Design and Construction. VDC är en metodik som optimerar projektorganisationens samverkan, beslutsprocess och digitalisering, för att på effektivaste sätt nå projektets mål.

Läs mer här
I fokus
Projekteringsledning
Projekteringsledning

Projekteringsledarens uppgift är att tillvarata alla aktörers intressen genom att styra, samordna och leda medlemmarna i projektet mot ett och samma mål. Projekteringsledaren ansvarar för att leda pro...

Läs mer här
Projektledning

Projektledning betyder att vi tar ansvar för ett projekts planering, genomförande och avslut till rätt kvalitét inom fastställda kostnads- och tidsramar. I rollen som projektledare agerar vi som kunde...

Läs mer här
Byggledning

Byggledningens huvuduppgift är att leda utförandet av det projekt som under tidigare skeden projekterats, helt eller delvis. Som byggledare medverkar vi i upphandlingen av entreprenörer med förfrågnin...

Läs mer här
Illustration: Bau Arkitekter
Installationssamordning

Installationsledare har blivit en viktig roll i byggprojekten till följd av att byggnaderna blir mer installationstäta. Installationsledning innebär ett huvudansvar för samtliga installationer så som ...

Läs mer här
Arbetsmiljö

Tyréns kan erbjuda byggarbetsmiljösamordnare och arbetsmiljöexperter inom Systematiskt arbetsmiljöarbete och lagstiftning. Vi arbetar även med handledning vid införandet av systematiskt arbetsmiljöarb...

Läs mer här
VDC – Virtual Design and Construction

Vi hjälper dig att driva projekteringsprocessen effektivare med VDC – Virtual Design and Construction. VDC är en metodik som optimerar projektorganisationens samverkan, beslutsprocess och digitaliseri...

Läs mer här
Kalkylering

På Tyréns har vi mångårig kompetens inom kalkylering. Här ansvarar vi för kostnadsberäkningar av projektet och för att ta fram olika typer av kalkyler beroende på projektets behov. Kalkylingenjören le...

Läs mer här
Entreprenadbesiktning

Vi utför i huvudsak entreprenadbesiktningar utförda enligt AB eller ABT. Detta inbegriper förutom slutbesiktningar även garantibesiktningar, efterbesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar...

Läs mer här
Skyddsrumssakkunnig

Tyréns har skyddsrumssakkunniga certifierade enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Certifikatet ger Tyréns behörighet att på uppdrag av MSB utföra skyddsrumskontroller och skyddsrum...

Läs mer här
Kontrollansvarig

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska byggherren utse en kontrollansvarig (KA) som ska se till att lagar och regler följs i byggprojekt. Kontrollansvarig ska vara certifierad och medverka i tekniska sa...

Läs mer här